På kiruna.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från kiruna.se används. 

Läs mer om kakor och hur de används på kiruna.se

Här kan du välja vilket språk du vill läsa vår hemsida på. Vi använder Google Translate vid översättning av innehållet på webbplatsen.

Kiruna kommun

Dödsboanmälan, begravningshjälp

Information om dödsboanmälan

Om den avlidnes tillgångar är begränsade kan man under vissa förutsättningar låta en bouppteckning ersättas av en dödsboanmälan. Förutsättningarna för att en dödsboanmälan ska kunna göras är att det helt eller delvis saknas medel i dödsboet. Tillgångarna ska vara orörda innan socialtjänsten beslutar om dödsboanmälan kan göras. Om den avlidne efterlämnar fast egendom eller tomträtt, kan en dödsboanmälan inte göras. En dödsboanmälan bör göras så snart som möjligt och helst inom två månader från dödsfallet.

Dödsboanmälan ska innehålla en förteckning över den avlidnes tillgångar som kontanter, banktillgodohavande, pension, preliminär överskjutande skatt, kapitalvaror samt värdet av lösöret. Det är även viktigt att undersöka vilka försäkringar (gruppliv, individuella liv- och pensionsförsäkringar m fl) som finns och vilka som är förmånstagare.

Begravningskostnaden är prioriterad kostnad och betalas alltid i första hand. Det är därför viktigt att inte betala några räkningar förrän dödsboanmälan är gjord.

OBS! Kom ihåg att stoppa autogiron.

För att göra en dödsboanmälan behöver handläggare följande uppgifter:

  * Släktintyg (beställs från Skattemyndigheten)
  * Aktuella namn och adresser till samtliga dödsbodelägare (så långt som möjligt)
  * Kopia av senaste deklarationen (beställs från Skattemyndigheten)
  * Uppgift om kontanter på dödsdagen
  * Uppgift om utbetalningar som kommit in efter dödsdagen
  * Uppgift från bank om tillgångar på dödsdagen
  * Uppgift om eventuella försäkringar
  * Om bostaden är en bostadsrätt, marknadsvärdet
  * Uppgift om skulder på dödsdagen tex. hyra
  * Offert eller räkning på begravningskostnad, gravsten, minnesstund
  * Eventuellt testamente
  * Eventuellt fordringar pga. fastighetsöverlåtelser
  * Bouppteckning efter tidigare avliden make/maka
  * Har den avlidne andel i annat oskiftat dödsbo? Bouppteckning som visar detta.
  * Inventeringsprotokoll från bankfack

För ytterligare upplysningar, se kontaktuppgifter till höger.

Publicerad av: Lena Wiss

Senast ändrad: 2018-06-26