På kiruna.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från kiruna.se används. 

Läs mer om kakor och hur de används på kiruna.se

Här kan du välja vilket språk du vill läsa vår hemsida på. Vi använder Google Translate vid översättning av innehållet på webbplatsen.

Kiruna kommun

Barn- och familjegruppen

På Barn och familjegruppen arbetar vi med inriktning mot barn i åldern 0 - 13 år, mot ungdomar mellan 13 - 20 år samt med familjerätt

Oavsett vem som tar kontakten med Barn och familjegruppen, är vårt första steg alltid att vända oss direkt till familjen. Det är familjens bild av situationen som blir utgångspunkt för vårt fortsatta arbete. Ofta är det fruktbart att de människor som engagerar sig för barnen och föräldrarna träffas gemensamt. Detta kan gälla både anhöriga, vänner, förskolepersonal, skolpersonal och myndighetspersoner.

Barn och familjegruppen kan vara ett redskap för att stärka nätverket runt en familj. Vårt arbete sker alltid med barnet i fokus.

Om Ni har problem i familjerelationerna eller med barn och tonåringar kan ni vända er till Barn- och Familjegruppen med allt från enkla problem till allvarliga problem, som t.ex misstanke om övergrepp och drogproblem m.m.

Det kan ibland räcka med några samtal med familjen, men även andra stödåtgärder kan ges. T.ex. att förmedla kontaktperson, stödfamilj eller hjälp med barnen vid enstaka tillfällen samt familjerådslag, nätverksmöten o.d.

Vårt uppdrag är att bevaka alla barns behov av skydd och omsorg.

Barns Behov I Centrum (BBIC) är en arbetsmetod som används i stora delar av Sveriges kommuner. Syftet med BBIC är att stärka barnperspektivet och delaktigheten för barn, unga och deras familjer. Systemet ska också skapa enhetlighet över landet samt förbättra och bibehålla kvaliteten i den sociala barn- och ungdomsvården. Socialtjänsten i Kiruna har arbetat med BBIC sedan 2007 då vi fick licensen.

Familjehemssekreteraren på IFO arbetar med adoptioner, både nationella och internationella, samt med rekryteringingar och utredningar av kontaktfamiljer och familjehem.

Publicerad av: Lotta Engvall

Senast ändrad: 2020-09-02