På kiruna.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från kiruna.se används. 

Läs mer om kakor och hur de används på kiruna.se

Här kan du välja vilket språk du vill läsa vår hemsida på. Vi använder Google Translate vid översättning av innehållet på webbplatsen.

Kiruna kommun

Insatser enligt LSS

Lagen har kommit till för att främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet för människor med funktionshinder.

Verksamheten skall grundas på respekt för den enskildes självbestämmande och integritet. Lagen innehåller rättigheter till olika former av hjälp för den enskilde och skyldigheter för myndigheter, främst för kommunen.

Personer som omfattas av LSS har

- utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd

- bestående och betydande begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranlett av yttre våld eller kroppslig sjukdom

- andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd och service.

Den som kan söka insatser med stöd av LSS är

- den funktionshindrade själv

- vårdnadshavare

- god man/förvaltare

För mer information se länk under "Relaterat innehåll" till höger.

Du kan också ansöka om att få stöd i hemmet enligt socialtjänstlagen.

Ansöka om SoL-insatser

Klicka på länken till höger för att komma till ansökningsblanketten.

Publicerad av: Lotta Engvall

Senast ändrad: 2019-11-11