På kiruna.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från kiruna.se används. 

Läs mer om kakor och hur de används på kiruna.se

Här kan du välja vilket språk du vill läsa vår hemsida på. Vi använder Google Translate vid översättning av innehållet på webbplatsen.

Kiruna kommun

Klart förbättrat läge inom äldreomsorgen

Tydliga förbättringar inom särskilt boende och hemtjänst. Även antalet misstänkta fall minskar inom dessa områden.

Inom funktionshinderområdet fortsätter dock antalet smittade att öka, även om det är på en låg nivå. Ett av våra LSS-boenden är särskilt utsatt.

Personalsituationen fortsätter att utvecklas positivt och verksamheten är marginellt påverkad. Som tidigare är tillgången på skyddsutrustning för närvarande god.

Samhällsspridningen i Kiruna är fortsatt hög varför följsamhet till gällande rekommendationer från folkhälsomyndigheterna är viktigt att efterleva. Det vill säga tvätta händerna, håll socialt avstånd och var försiktig vid minsta sjukdomssymtom.

 

Särskilt boende

Konstaterade: 5
Misstänkta: 1

Hemtjänst/hemsjukvård

Konstaterade: 0
Misstänkta: 0

Funktionshindrade

Konstaterade: 4
Misstänkta: 0

Innehållsansvarig: Håkan Dahlqvist

Publicerad av: Ulrika Isaksson