På kiruna.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från kiruna.se används. 

Läs mer om kakor och hur de används på kiruna.se

Här kan du välja vilket språk du vill läsa vår hemsida på. Vi använder Google Translate vid översättning av innehållet på webbplatsen.

Kiruna kommun

Ansöka om äldreomsorg

Hjälp i hemmet som bistånd

Alla bör få känna trygghet och självständighet, och så långt det är möjligt ska alla ges möjlighet att bo kvar hemma i den egna miljön. För dem som av olika anledningar inte klarar sig själva eller känner otrygghet kan hemtjänst vara ett alternativ.

Vem kan få hemtjänst?
När du på grund av sjukdom, handikapp eller åldersförändringar inte längre klarar din dagliga livsföring har man rätt till bistånd för att kunna bo kvar hemma.

Hur får man hemtjänst?
Du ansöker om hemtjänst hos biståndshandläggaren som beslutar enligt sociatjänstlagen och och individuella behov. Den hjälpen hemtjänsten ger ska vara en hjälp till självhjälp.

Vem kan få särskilt boende?
Du som har ett omfattande och varaktigt behov av hjälp, som inte kan tillgodoses av hemtjänst, kan få särskilt boende.

Hur går det till att få särskilt boende?
För att få ett särskilt boende behövs ett biståndsbeslut får socialtjänsten. Detta sker genom en biståndshandläggare.

Ansökan
Ansökan om äldreboende görs på en särskild blankett för ansökan om bistånd var också medgivande lämnas att information från ex. sjukvården. Blanketten fylls i och skickas in till biståndshandläggare. Blanketter hittar du om du klickar på länken till höger.

Publicerad av: Lotta Engvall, Marianne Nordmark

Senast ändrad: 2020-01-08