På kiruna.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från kiruna.se används. 

Läs mer om kakor och hur de används på kiruna.se

Här kan du välja vilket språk du vill läsa vår hemsida på. Vi använder Google Translate vid översättning av innehållet på webbplatsen.

Kiruna kommun

Sjukvård och rehabilitering på särskilt boende

Kommunens hälso- och sjukvårdsansvar regleras av hälso- och sjukvårdslagen

Enligt hälso- och sjukvårdslagen skall kommunen erbjuda en god hälso- och sjukvård upp t.o.m. sjuksköterskenivå, för de personer som bor i särskild boendeform samt vistas på dagliga verksamheter.

Inom ramen för sitt hälso- och sjukvårdsansvar skall kommunen även tillhandahålla habilitering, rehabilitering och hjälpmedel för funktionshindrade.

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)
Inom kommunen har medicinskt ansvarig sjuksköterska ett lagstadgat ansvar för att hög patientsäkerhet och god kvalitet tillgodoses i vården.

Den medicinskt ansvariga sjuksköterskan ansvarar för att kvaliteten inom verksamheten systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras, samt för de rutiner och anmälningsskyldigheter som finns föreskrivna i lagen.

Legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal
Inom kommunal verksamhet finns sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter/sjukgymnaster samlade. Dessa yrkesgrupper är verksamma på särskilda boenden och i dagliga verksamheter (särskilda omsorgen och psykiatrin) inom Kiruna C samt Östra kommundelen.

Arbetsområde
Arbetsterapeut och fysioterapeut/sjukgymnast har en specifik kompetens inom rehabiliteringsområdet.

Sjuksköterskan ansvarar för den medicinska omvårdnaden.

Tillgänglighet
Arbetsterapeuter och fysioterapeuter/sjukgymnaster finns tillgängliga dagtid måndag till fredag mellan klockan 08.00-17.00.

Sjuksköterskor finns tillgängliga dygnet runt, men med högre bemanning dagtid.

Publicerad av: Lotta Engvall

Senast ändrad: 2019-08-08