På kiruna.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från kiruna.se används. 

Läs mer om kakor och hur de används på kiruna.se

Här kan du välja vilket språk du vill läsa vår hemsida på. Vi använder Google Translate vid översättning av innehållet på webbplatsen.

Kiruna kommun

Gatubelysning

Kommunfullmäktige har under 2005 beslutat att förlänga tiderna som gatubelysningen ska vara tänd, från tidigare 1 september till att lamporna ska tändas redan den 15 augusti.

Gatubelysning

Kommunfullmäktige har under 2005 beslutat att förlänga tiderna som gatubelysningen ska vara tänd, från tidigare 1 september till att lamporna ska tändas redan den 15 augusti.

Ett av skälen till tidigareläggningen var bland annat att upplevelsen i samband med skolstart var otrygg och mörk när skolorna startar upp igen efter sommarlovet. Belysningen släcks igen 30 april.

Kommunen växlar om till mer energieffektiva armaturer med bättre spridning av vitt ljus, som ger en bättre synbarhet och skapar trygghet. Vid tidigare mindre försök i Kiruna har det visat sig att upplevelsen av ljuset inte försämras. I Kiruna kommun finns nästan 7 000 st gatubelysningslampor och uppskattningsvis bestod år 2010 ca 80 % av dessa av kvicksilverlampor. Enligt lagkrav får inga nya kvicksilverlampor introduceras på marknaden sedan 2015, endast befintliga lager får säljas. Detta leder till att kommunen måste anpassa sig och byta ut de armaturer som idag har kvicksilverglödlampor. Majoriteten av kommunens lampor finns i tätorterna och ca 1 300 st finns utspridda i byarna runt om i kommunen.

Kommunen påbörjade därför år 2011 översyn av gatubelysningen i kommunens då 12 småorter (Närvä, Mertajärvi, Idivuoma, Abisko, Masugnsbyn, Laxforsen (nordvästra stranden), Lannavaara, Kurravaara, Kauppinen, Paksuniemi, Piksinranta och Saivomuotka). Dessa är inte helt klara utan kommer även pågå under barmarkssäsongen 2016.

Kommunen kommer nu att påbörja översynen av sin gatubelysning i kommunens övriga orter med kommunalt VA (Björkliden, Katterjåkk, Lainio, Nedre Soppero, Parakka, Rensjön, Riksgränsen, Sudjavaara och Vassijaure). Kommunstyrelsens antagna riktlinjer kommer att skickas ut tillsammans med detaljer om vad det innebär för respektive ort inom kort till berörda vägföreningar, föreningar, samebyar och liknande.

Kommunen kommer även att påbörja översynen av sin gatubelysning i kommunens övriga orter utan kommunalt VA, men med mer än 30 invånare (Puoltsa, Kaalasjärvi, Kuoksu, Krokvik, Jänkänalusta, Rautas, Poikkijärvi och delar av Laxforsen). Kommunstyrelsens antagna riktlinjer kommer att skickas ut tillsammans med detaljer om vad det innebär för respektive ort inom kort till berörda vägföreningar, föreningar, samebyar och liknande.

Kommunal gatubelysning i tätorter och på landsbygden kommer även ses över i kommande etapper.

Det pågår även ett delprojekt med att reinvestera i ny gatubelysning i Kiruna C med ca ett kvarter årligen. I planen över Kiruna C framgår var kommunen har belysning i stort samt vilka delar som är reinvesterade samt behoven av reinvestering de kommande åren.

Kommunen har även ett pågående projekt med att byta ut VA-ledningar och gatubelysning samtidigt som vägen upprustas. Detta sker löpande varje år och styrande parametrar vid val av kvarter som skall bytas ut är framförallt VA-ledningarnas standard.

Det pågår även en uppdatering av Kiruna C:s julbelysning där det tillsammans med näringslivet och köpmannaföreningen tagits fram en ny julbelysning i centrum. Även  julgransbelysningen kommer att ses även över, både för att minska energiförbrukningen men framförallt för att bibehålla elsäkerheten samt förbättra trivseln.

Som ett försök har i utvalda lekplatser monterats ny belysning som skall öka användningen under den mörka tiden men även möjliggöra lek vintertid. Grundtanken är att belysningen skall upplevas både lekfull och rolig samtidigt som trygg.

På vissa platser i kommunen är Trafikverket ägare och ansvarig för gatubelysningen, helt eller delvis, men kommunen sköter om dem på uppdrag. Dessa platser är i Jukkasjärvi, Karesuando, Kurravaara, Masugnsbyn, Paksuniemi, Svappavaara och Vittangi.

Publicerad av: Birgitta Isaksson

Senast ändrad: 2017-12-04