På kiruna.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från kiruna.se används. 

Läs mer om kakor och hur de används på kiruna.se

Här kan du välja vilket språk du vill läsa vår hemsida på. Vi använder Google Translate vid översättning av innehållet på webbplatsen.

Kiruna kommun

Parkering

På Kiruna kommuns allmänna parkeringar gäller avgiftsfri parkering med P-skiva. P-skiva kan hämtas ut avgiftsfritt på turistinformationen i Folkets Hus, Stadshuset och vissa bensinstationer. P-skivan anger ankomsttiden och ska synas tydligt i fordonets framruta. Om du inte har någon P-skiva kan du skriva klockslaget på en papperslapp och placera den på samma sätt som P-skivan. Papperslappar kan du finna i brevlådor som är utplacerade på parkeringsplatserna.

Generella regler

Stannande och parkering regleras i trafikförordningens tredje kapitel. Exempel på generella regler är att fordon inte får stanna eller parkera inom ett avstånd av 10 m från korsning, 10 m före korsande gång- eller cykelbana, i backkrön eller kurva där sikten är skymd. Fordon får inte stanna inom ett avstånd av 30 m från en plankorsning, på en väg framför infarten till en fastighet, på en huvudled och bredvid ett annat fordon som stannats eller parkerats längs körbanans kant.

Publicerad av: Anja Leinonen

Senast ändrad: 2020-03-26