På kiruna.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från kiruna.se används. 

Läs mer om kakor och hur de används på kiruna.se

Här kan du välja vilket språk du vill läsa vår hemsida på. Vi använder Google Translate vid översättning av innehållet på webbplatsen.

Kiruna kommun

Hantering av felaktigt uppställda fordon

Ett fordon som är felaktigt uppställt och stör ordning och säkerhet i trafiken och miljön får i vissa fall flyttas från platsen efter beslut av kommunen.

Fordonsägaren är alltid ansvarig för sitt fordon. Om ett fordon är uppställt på fel sätt och stör ordning, säkerhet eller miljö har kommunen möjlighet att flytta fordonet från platsen med hjälp av Lag (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall samt Förordning (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall. Fordonet flyttas till en särskild uppställningsplats och polisen underrättas om fordonsflytten. Kommunen kan i vissa fall även besluta att fordonet ska skrotas.

Kiruna kommun arbetar kontinuerligt med att ta hand om felaktigt långtidsuppställda fordon, det som brukar kallas för ”skrotbilar”. Under 2017 har vi hittills varit i kontakt med 121 fordonsägare om deras felaktigt uppställda fordon. Av dessa är det ungefär en tredjedel som tvångsflyttats till uppställningsplats för att sedan skrotas.
Om ett fordon tvångsflyttas kommer kostnaderna för flyttning, uppställning och skrotning att debiteras den registrerade fordonsägaren. Kostnaden baseras på vad det kostar kommunen att hantera ärendet.

Från och med 1 januari 2018 gäller följande avgifter:

Åtgärd

Avgift

Handläggningstid trafikenheten

900 kr/timme

Bortforsling av fordon till uppställningsplats

faktisk kostnad

Bortforsling av fordon till bilskrot

faktisk kostnad

Uppställning av fordon på uppställningsplats 

30 kr/dygn


Har du ett fordon som inte längre används i trafiken kan du kostnadsfritt lämna in det till Kuusakoski eller Stena Recycling AB. 

Kuusakoski
Telefon: 0980-144 60 eller 0980-144 61
e-post: kiruna@kuusakoski.com
Öppettider: Måndag - torsdag 06.30 – 15.30, fredag 06.30 – 13.30 (helgfria dagar).

Stena Recycling AB
Telefon: 0980-135 30 eller 010-445 89 70
e-post: kiruna.stenarecycling@stenametall.se
Öppettider: Måndag - fredag 07.00 – 16.00 (helgfria dagar).

Ring gärna innan du lämnar in ditt fordon. Fordonet ska vara tömt på ovidkommande material, och den gula delen av ägarbeviset ska tas med och undertecknas av ägaren vid inlämning.

Vad händer när vi får kännedom om ett felaktigt uppställt fordon?

Står fordonet så illa att det räknas som trafikfarligt, flyttas fordonet omgående till uppställningsplats. Fordonets ägare kontaktas per telefon och/eller rekommenderat brev med information om hur de ska gå tillväga för att lösa ut sitt fordon. Om fordonsägaren inte går att nå, skrotas fordonet efter 3 månader.

Om fordonet står felaktigt, men ej trafikfarligt, under en längre tid, förses det med en röd lapp där det står att fordonet måste flyttas innan ett visst datum och att om detta inte görs så kommer fordonet att flyttas av kommunen. När ett fordon förses med röd lapp skickas också rekommenderat brev till den registrerade ägaren. I brevet ombeds ägaren kontakta kommunen och meddela att de själva har flyttat sitt fordon, detta måste ske inom en vecka efter mottaget brev. Om så inte sker, tvångsflyttas fordonet av kommunen. Beroende på fordonets skick förs det antingen till uppställningsplats eller direkt till auktoriserad skrotningsfirma.

När ett fordon omhändertas kungörs det på kommunens digitala anslagstavla. Kungörelsen skickas också till polisen och till kronofogdemyndigheten.

Om ett felaktigt uppställt fordon saknar registreringsskylt så förses det med röd lapp där det framgår vilket datum fordonet kommer att tvångsflyttas. I sådana fall förs fordonet direkt till auktoriserad skrotningsfirma där fordonet och därmed också fordonsägaren kan identifieras.

Om ett fordon tvångsflyttas kommer kostnaderna för flyttning, uppställning och eventuell skrotning att debiteras fordonsägaren, se tabell ovan.

För allas säkerhet och trevnad, ta hand om de fordon du inte längre använder! Låt dem inte stå så att snöröjning och vägdrift påverkas, eller att de blockerar parkeringsplatser som andra kan använda.
Ta ditt ansvar och hjälp till att göra vår miljö renare och trevligare att vistas i.

 

Publicerad av: Lisbeth Pekkari

Senast ändrad: 2019-08-09