På kiruna.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från kiruna.se används. 

Läs mer om kakor och hur de används på kiruna.se

Här kan du välja vilket språk du vill läsa vår hemsida på. Vi använder Google Translate vid översättning av innehållet på webbplatsen.

Kiruna kommun

Tillfälliga snöskoterförbudsområden i Kiruna kommun

Enligt 3 § terrängkörningslagen (1975:1313) och 15 § terrängkörningsförordningen (1978:5949) kan kommunen meddela förbud för körning inom ett visst område om körningen kan medföra olägenhet ur naturvårdssynpunkt eller annan allmän synpunkt.

Förbudet får inte innebära något onödigt hinder för körning som är till nytta för ortsbefolkningen eller som behövs för yrkesutövning eller annat nyttigt ändamål.

Huvudregeln är att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar om tillfälliga snöskoterförbudsområden, men kommunstyrelsens ordförande kan fatta beslut om tillfälliga snöskoterförbudsområden om ansökan avser ett mindre område under en period om maximalt 3 veckor. Ordförande kan även fatta beslut om att upphäva fastställda tillfälliga snöskoterförbudsområden.

Handläggning- och beslutsprocess

En ansökan om tillfälligt snöskoterförbudsområde ska hanteras skyndsamt och målet är att handläggningstiden ska vara maximalt 3 veckor från dagen då ansökan kom in till kommunen. Kommunen har två alternativa handläggnings- och beslutsprocesser, en snabbare och en längre process.

Den längre processen blir aktuell om ansökan avser stora områden under längre tid än 3 veckor och kommunstyrelsens arbetsutskott är beslutsinstans. 

Den snabbare handläggnings- och beslutsprocessen blir aktuell om en sökande lämnar in en ansökan för ett mindre område och en kortare period om max 3 veckor. Beslutet kan då fattas av kommunstyrelsens ordförande, oftast inom 3 dagar. Sökande har möjlighet att söka flera gånger efter varandra och kan anpassa sina ansökningar efter behov som till exempel renarnas rörelsemönster.  

Bedömning av ansökan

Kommunkontoret ska bedöma vilket område och vilka som kan komma att påverkas av ansökan om skoterförbud, exempelvis
- Näringsliv inklusive rennäringen
- Markägare
- Nyttjanderättshavare
- Rörligt friluftsliv
- Kommunala skoterleder och vedertagna färdstråk

Kommunen ska göra en proportionalitetsbedömning mellan olika individuella och allmänna intressen. Kommunen kan vid behov besöka ansökta skoterförbudsområden.

Sökandes ansvar

Ansökan om tillfälligt snöskoterförbudsområde eller meddelande om att förbudsområde kan upphävas ska ske skriftligen. En karta med aktuellt förbudsområde markerat ska alltid lämnas med ansökan.  

Ansökan ska skrivas på kommunens ansökningsblankett "Ansökan om tillfälligt snöskoterförbudsområde" och kan kompletteras med bilagor, se blankett under relaterat innehåll. 

 

Innehållsansvarig: Susan Sidér

Publicerad av: Anja Leinonen

Senast ändrad: 2020-02-26