På kiruna.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från kiruna.se används. 

Läs mer om kakor och hur de används på kiruna.se

Här kan du välja vilket språk du vill läsa vår hemsida på. Vi använder Google Translate vid översättning av innehållet på webbplatsen.

Kiruna kommun

Skoterförbud inom Riksgränsen, Björkliden och Låktatjåkko fjällstation

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 2019-11-18, § 329, att bevilja Lapland Resorts AB tillfälliga skoterförbudsområden för Björkliden och Riksgränsen för tiden 2019-12-01 till och med 2020-06-30 enligt kartbilagor, se under relaterat innehåll.

Förbudet inte ska gälla för:
- Statliga eller kommunala tjänstepersoner under tjänsteutövning
- Läkare, distriktssköterskor, barnmorskor eller veterinärer i yrkesutövning
- Fjällräddningen samt vid räddningstjänst av statliga brandkårer eller kommunal organisation för räddningstjänst
- Transport av sjuka personer till läkare eller sjukvårdsanstalt eller i andra jämförliga trängande fall
- Skotertrafik i samband med renskötseln
- Fastighetsägare/stugägare/turismnäring för att ta sig till fastighet med skoter där skoter är enda möjliga transportmedel
- Befintlig färdväg till parkeringsplats i anslutning till bostadsrättsföreningarna Mariepigg och Solpiggen
- Vedertagna färdstråk i området enligt karta

Lapland Resorts AB ansvarar för att tydligt skylta, markera och informera om var förbudsområdena är.

Lapland Resorts AB har rätt att genom skyltning hänvisa privata personer att använda befintlig maskinled mellan Riksgränsen och Katterjåkk, i enlighet med markering på karta, samt att för samma led genom skyltning uppmana allmänheten att begränsa hastigheten till 30 km/h

Innehållsansvarig: Anders Burman

Publicerad av: Anja Leinonen

Senast ändrad: 2019-11-27