På kiruna.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från kiruna.se används. 

Läs mer om kakor och hur de används på kiruna.se

Här kan du välja vilket språk du vill läsa vår hemsida på. Vi använder Google Translate vid översättning av innehållet på webbplatsen.

Kiruna kommun

Skoterförbud inom Könkämä sameby, ändrad enligt regeringsbeslut

Regeringen ändrar Kiruna kommuns beslut. Förbudet ska gälla från 2019-04-18 fram till barkmarksperioden

Villkoret om undantag från förbudet för fastighetsägare och nyttjanderättsinnehavarare med sällskap upphävs. Övriga villkor har följande lydelse:

-Samtliga skoterleder och färdstråk enligt karta, se under relaterat innehåll, ska vara farbara för allmänheten och därmed undantagna från det tillfälligat skoterförbudet.

-Statliga och kommunala tjänstepersoner äger rätt att färdas i skoterförbudsområdet om det krävs för deras tjänsteutövning.

-Samtliga skoterförare uppmärksammas på att det enligt lag inte är tillåtet att störa renar och övrigt djurliv på eller i närheten av skoterleder eller färdstråk.

Publicerad av: Anja Leinonen

Senast ändrad: 2019-04-18