På kiruna.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från kiruna.se används. 

Läs mer om kakor och hur de används på kiruna.se

Här kan du välja vilket språk du vill läsa vår hemsida på. Vi använder Google Translate vid översättning av innehållet på webbplatsen.

Kiruna kommun

Ansökan om dispens

Vem som helst kan ansöka om dispens för terrängkörning med motorfordon inom snöskoterförbudsområde, om denne har särskilda skäl. En dispens är ett enskilt undantag från förbudet.

Exempel på särskilda skäl kan vara medicinska skäl (funktionsnedsättning), transport av tungt material eller utrustning och särskild rätt. I regel krävs flera skäl som tillsammans utgör grund för dispens. Varje ansökan bedöms individuellt utifrån det enskilda fallet.

Sökande kan vara ett företag, en privatperson eller en grupp. Om det är fler än en förare ska namn och personnummer för samtliga framgå av ansökan, om det är möjligt. Om det inte är möjligt att uppge ska skäl därtill uppges. Blanketten hittar du till höger, under relaterat innehåll.

Om grunden för ansökan är medicinska skäl ska ett läkarintyg bifogas och intyget ska vara högst ett år gammalt. Av läkarintyget ska det framgå om funktionsnedsättningen är tillfällig eller permanent. Om funktionsnedsättningen är permanent behöver läkarintyg endast bifogas vid ett tillfälle, förutsatt att detta framgår av intyget.

Till ansökan ska en karta bifogas som visar område och önskad färdväg. Vid körning till flera mål ska samtliga mål och färdvägar finnas med. Kartan ska vara av bra kvalitet att det går att bedöma om önskade färdvägen är lämplig och om det finns alternativa färdvägar. Området beskrivs lämpligast med uppgifter om fastighetsbeteckning eller namn på samebyn.

Fordon som ska användas ska helst beskrivas med både fordonstyp och registreringsnummer. Om ansökan gäller flera fordon ska samtliga beskrivas. Antalet turer ska helst vara uppskattat och tidpunkten/perioden.

 

Innehållsansvarig: Susan Sidér

Publicerad av: Anja Leinonen

Senast ändrad: 2020-02-26