På kiruna.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från kiruna.se används. 

Läs mer om kakor och hur de används på kiruna.se

Här kan du välja vilket språk du vill läsa vår hemsida på. Vi använder Google Translate vid översättning av innehållet på webbplatsen.

Kiruna kommun

De blå strecken visar befintliga skoterleder. Röda streck visar tillåtna färdvägar med skoter från bostadsområden.

Utvärdering av försök med skotertrafik i staden

Så här tycker kirunaborna om skotertrafik i staden!

Under sommaren fanns möjlighet att svara på en enkät om hur man har upplevt Kiruna kommuns försök med att tillåta skotertrafik på väg i vissa områden. Till vår stora glädje fick vi in 297 svar på enkäten och nu har enkätresultaten sammanställts. 

De 297 personer som svarade på enkäten utgjordes av 58% män och 42% kvinnor. 78% är 26-55 år gamla och hälften av de svarande (50%) bor i ett område där det varit tillåtet med skotertrafik på väg.

30 personer (10,1 %) uppger att de har upplevt någon form av störning på grund av att skotrar kört på allmän väg. 

Bland de störningar som upplevts nämns:

 • Buller

 • Buskörning

 • Körning i höga hastigheter

 • Körning utanför de tillåtna vägarna

 • Ej visad hänsyn till fotgängare

 • Körning på gångvägar, trottoarer och lekplatser

 • Oförsiktig körning vid passager över väg

På frågan om man även i fortsättningen skall kunna köra skoter på vissa allmänna gator svarade 269 personer (91%) ja och 26 personer (9%) svarade nej. 

Det var också många som lämnade synpunkter på förändringar/förbättringar, t.ex:

 • Myndighet bör göra fler stickprov bland dessa områden så att det inte missbrukas

 • Bättre skyltning av var utfarten är till närmaste skoterled

 • Fler kvarter/gator i ytterområden borde vara inkluderade

 • Fler anslutande skoterleder mot Kirunas gator, kanske även en skoterled in mot centrum. Det skulle vara skoj att åka med skotern och ta en hamburgare på t.ex. Empes

 • Bättre skyltning, en skoterkarta för information till hushållen

 • Hårda straff för de som buskör

 

Detta är en sammanfattning av enkätresultaten. De fullständiga resultaten har redovisats för miljö- och byggnämnden, som sedan beslutat att förlänga försöket med skotertrafik på väg i ytterligare två år. Under den fortsatta försöksperioden ska det också utredas huruvida fler områden bör omfattas.

Vi vill tacka alla som tog sig tid att svara på enkäten, er återkoppling är ovärderlig i vårt arbete!

 Publicerad av: Lisbeth Pekkari

Senast ändrad: 2020-03-02