På kiruna.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från kiruna.se används. 

Läs mer om kakor och hur de används på kiruna.se

Här kan du välja vilket språk du vill läsa vår hemsida på. Vi använder Google Translate vid översättning av innehållet på webbplatsen.

Kiruna kommun

Driftbidrag enskild väg

Enligt kommunstyrelsens beslut 1990-12-17 § 431 kan driftbidrag till enskild väg beviljas om:
- Vägen är mellan 150 och 1 000 m lång
- Vägen är farbar med bil året om
- Sökandes fastighet används för permanentboende
- Fastigheten är taxerad för permanentboende
- Kommunalt bidrag utgår ej för vägar inom fritidsområde eller hus som har byggnadslov för fritidsändamål även om denna nyttjas som fast bosättning.

För att vara berättigad till bidrag skall alla ovanstående kriterier vara uppfyllda. Bidrag kan ej beviljas retroaktivt. Detta innebär att första bidragsutbetalning tidigast sker året efter att ni beviljats bidrag.
Om vägen är över 1 000 m lång kan eventuellt statsbidrag erhållas från Trafikverket Region Norr.

För att kommunen ska betala ut innestående års bidrag ska en rekvisition skickas till kommunen, se blankett till höger. I rekvisitionen anger ni för vilket/vilka år ni begär ut bidrag. Eftersom bidraget inte kan betalas ut i förväg bör rekvisition inte skickas in till kommunen förrän december samma år.

Exempel: Ni begär ut bidrag för år 2013. Ifylld rekvisition och kopia på kvitto skickas till kommunen i december 2013 eller senare.

 

Publicerad av: Eva Spolander

Senast ändrad: 2020-03-02