På kiruna.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från kiruna.se används. 

Läs mer om kakor och hur de används på kiruna.se

Här kan du välja vilket språk du vill läsa vår hemsida på. Vi använder Google Translate vid översättning av innehållet på webbplatsen.

Kiruna kommun

Övriga byar

Kommunen, Trafikverket och fastighetsägarna har ett gemensamt ansvar för att hålla vintervägarna säkra och framkomliga.

För att säkerställa vår del av ansvaret har Kiruna kommun upprättat kvalitetsdeklarationer för övriga byar. Kvalitetsdeklarationen innehåller information om prioriterade områden för snöröjning och halkbekämpning, när snöröjningen startar och hur länge det får ta.

I kvalitetsdeklarationen kan du se när snöröjningsarbetena startar inom de olika nivåerna och hur länge de får ta. Med denna indelning vill vi att allmänheten alltid ska veta vilka vägar, gång- och cykelvägar som är framkomliga och när. Vår ambition är att gående, cyklister och bilister, oavsett bostadsadress, inte ska ha alltför långt till närmsta prioriterade väg, gång- eller cykelväg.

Publicerad av: Marianne Nordmark

Senast ändrad: 2019-11-05