På kiruna.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från kiruna.se används. 

Läs mer om kakor och hur de används på kiruna.se

Här kan du välja vilket språk du vill läsa vår hemsida på. Vi använder Google Translate vid översättning av innehållet på webbplatsen.

Kiruna kommun

Statsbidrag enskild väg

Om den enskilda vägen är längre än 1000 meter lång kan eventuellt stadsbidrag erhållas. Ansökan görs då hos Trafikverket.

För byggande, drift och underhåll av statsbidragsberättigade enskilda vägar utgår kommunalt bidrag enligt följande procentsatser av fastställd kostnad för respektive vägkategori. Vägkategorier och kostnader fastställs av Trafikverket.

Vägkategori:

A           

Utfartsväg för fast boende inom landsbygdsområde

30%   

Väg för fast boende inom bebyggelseområde (och där vägen inte har funktionen enbart som lokalväg/bostadsgata).

20%

Genomfartsväg (för andra än de som bor utmed eller har del i vägen och som till övervägande alstrar trafiken)

20%

D

Väg för det rörliga friluftslivet (som inte är av betydelse för fast boende inom landsbygdsområde)

20%

E

Väg för normalt minst 25 fritidshus och där vägen utgör uppsamlingsväg för bebyggelsen

20%

F

Väg för näringslivet

30%


Drift- och underhållsbidraget utgår som ett årligt bidrag. Byggnads- och särskilt driftsbidrag ansöks separat och utgår sedan Trafikverket beslutat om omfattningen och utbetalt sin andel av bidraget.

Publicerad av: Eva Spolander

Senast ändrad: 2020-03-02