På kiruna.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från kiruna.se används. 

Läs mer om kakor och hur de används på kiruna.se

Här kan du välja vilket språk du vill läsa vår hemsida på. Vi använder Google Translate vid översättning av innehållet på webbplatsen.

Kiruna kommun

Dispens från lokal trafikföreskrift

Genom att ansöka om dispens från lokal trafikföreskrift kan man få tillstånd att trafikera eller parkera där det är förbjudet att göra detta enligt lokala trafikföreskrifter – på kommunal allmän plats.

Från och med 1 maj 2018 tas en avgift om 200 kr/godkänd dispens (per fordon) ut i enlighet med kommunfullmäktiges beslut 2018-04-09 § 37.

Kommunen är restriktiv med att bevilja dispenser eftersom syftet med bestämmelsen är att säkerställa trafiksäkerhet och/eller tillgänglighet för alla trafikanter.
Om man har behov av att parkera i strid mot gällande lokala trafikföreskrifter skall en ansökan skickas till Kiruna kommun.

Dispens kan beviljas för följande kategorier:
- Parkeringsdispens för person med rörelsehinder
- Parkeringsdispens vid flytt eller annan tillfällig lastning/lossning
- Parkeringsdispens för fordon som nyttjas av näringsidkare
- Parkeringsdispens för fordon som används av personal inom sjuk- eller socialvårdande verksamhet

Den sökande skall uppge vilken kategori av dispens ansökan gäller och uppge de uppgifter som efterfrågas för just den kategorin. Mer information om detta hittar du här: Information om dispens från lokal trafikföreskrift.

För dispens av annan orsak än parkering kontakta trafikingenjörerna på Kiruna kommun.

Missbrukad dispens kan återkallas. Dispensen ger inte rätt till att stanna och parkera där det enligt trafikförordningen (1998:1276) är förbjudet att stanna och parkera.

Obs! Vid användande av parkeringsdispens skall även p-skivan användas för att på så sätt påvisa när fordonet har parkerats på platsen.

Ansökan skickas till: trafikadmin@kiruna.se
Frågor: trafik@kiruna.se

Publicerad av: Lisbeth Pekkari

Senast ändrad: 2020-03-02