På kiruna.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från kiruna.se används. 

Läs mer om kakor och hur de används på kiruna.se

Här kan du välja vilket språk du vill läsa vår hemsida på. Vi använder Google Translate vid översättning av innehållet på webbplatsen.

Kiruna kommun

Schakttillstånd och Trafikanordningsplan

I de fall det finns behov av att arbeta i eller intill kommunens vägar och mark måste först ett schakttillstånd och/eller en Trafikanordningsplan (TA-plan) utfärdas av trafikingenjörerna.

Från och med den 1 januari 2020 är riktlinjerna för hantering av schakttillstånd och TA-plan i Kiruna kommun reviderade och avgifterna förändrade så att sökanden bär kommunens kostnaderna för schakttillstånd. Avgifterna samt riktlinjer för schaktarbeten finns specificerade till höger under relaterat innehåll "Riktlinjer för schakt- och ledningsarbeten på kommunal mark".

I samband med detta påbörjar vi också en gradvis övergång till att all ansökan och hantering av schakttillstånd och TA-planer ska ske via en webbtjänst. Du som ledningsägare eller entreprenör kan registrera dig i systemet.

ISY Case

E-tjänsten ISY Case används för att ansöka om tillstånd och hantera processen kring schakttillstånd och TA-plan. Alla som bereder ärenden, söker tillstånd eller hanterar ärenden i ISY Case måste registrera sig för att få tillgång till e-tjänsten.

Är du ny användare av ISY Case? Så här går du tillväga!

 1. Klicka här: Registrera användare i ISY Case Kiruna.

 2. Registrera dig med e-postadress, namn och telefonnummer.

 3. Ange vilken/vilka grupper som tillhör den aktör/ledningsägare som du ska företräda i ärenden och utföra arbeten åt.
  Obs! Markera inte alla grupper. Är du osäker på vad du ska markera, kontakta din beställare.

 4. Klicka på ”Registrera”, lösenord skickas nu till din e-post.

 5. Testa att logga in på ISY Case Kiruna med dina uppgifter. När du är inloggad kan du, om du vill, byta lösenord under Mina Sidor.

Om du inte kan logga in med de uppgifter du fått, testa att skapa nytt lösenord på inloggningssidan eller kontakta supporten på e-post: ISYsupportSE@norconsult.com.

Ledningsägare/byggherrar har utsedda gruppledare som administrerar vilka som har tillgång till deras grupper. När gruppledare gett dig tillgång till en grupp, kan du söka tillstånd och hantera ärenden i ISY Case.

Processen för ärendehantering i ISY Case

I kommunen hanteras hela processen från ansökan till slutbesiktning/avetablering för både Schakt-och Trafikanordningsärenden i systemet ISY Case. Det är av yttersta vikt att sökanden/ansvarig för arbetet under hela processen håller ärendets status aktuell i ISY Case. Detta för att kommunen och allmänheten ska få rätt information om arbetet, samt för sökanden för att undvika eventuella överträdelser.

 1. Processen startar med en ansökan i ISY Case, när sökanden sätter status till ”Ansökan”. Ansökan handläggs fram till ett beviljande där handläggaren om det krävs begär komplettering i ärendet, och då sätter status till ”Komplettera”.

 2. För att handläggaren skall kunna handlägga ärendet vidare efter det att sökanden kompletterat ärendet krävs att sökanden åter sätter ärendets status till ”Ansökan”. Då handläggaren bedömer att ansökan är komplett, och innehåller rätt information, sätts ärendets status till ”Beviljad”. Glöm inte att både Schakttillstånd och TA-plan skall ha status ”Beviljad” innan arbetet får påbörjas.

 3. När det datum för start av arbetet som beviljats i ansökan inträder, ändrar sökanden status i ärendet till ”Pågående”. Justering av tider för arbetet kan göras av sökanden under hela processen. Dessa justeringar måste accepteras av handläggare.

 4. Handläggaren/ väghållaren kan under arbetets gång meddela sig med sökanden via meddelandefunktionen (e-post) i ISY Case. ISY Case skickar även påminnelser till sökanden och ledningsägarens ansvarige, för att hjälpa sökanden att hålla rätt status i sina ärenden.

 5. När schaktarbetet avslutas och återställts skall status för Schaktärenden sättas till ”Återställd” eller ”Tillfälligt återställd”. TA-ärendens status sätts till ”Avslutad” när trafikanordningen avetableras.

Publicerad av: Lisbeth Pekkari

Senast ändrad: 2020-04-02