På kiruna.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från kiruna.se används. 

Läs mer om kakor och hur de används på kiruna.se

Här kan du välja vilket språk du vill läsa vår hemsida på. Vi använder Google Translate vid översättning av innehållet på webbplatsen.

Kiruna kommun

Transporttillstånd

För transporter bredare än 260 cm, längre än 25.25 m och transporter som överskrider vägens bärighetsklass fordras transporttillstånd.
Ansökan görs hos trafikingenjören på Kiruna kommun om transporten går inom kommungränsen. Om transporten berör flera kommuner ska ansökan lämnas till Trafikverket i den region där transporten startar.

Viktigt att tänka på före transporten:

Ansökan måste lämnas in senast 5 arbetsdagar före transport. Vid brådskande ärenden kontakta trafikingenjören.

- Innan transporten påbörjas ska du förvissa dig om att transporten kan utföras utan hinder av vägarbeten eller begränsningar i höjd- och sidled.
- Transporten ska vara rätt utrustad med den märkning som föreskrivs i beslutet.
- Varningsbilen och föraren ska uppfylla de krav som anges i beslutet.
- Polisen ska kontaktas i god tid då det krävs poliseskort. Beslutet med bilagor ska  följa med under transporten.
- Transporten ska genomföras inom giltighetstiden för beslutet.

Ny ansökningsavgift från och med 1 januari 2018:

- För bred transport 750 kr (1 500 kr när ansökan är brådskande)
- För lång transport 750 kr (1 500 kr när ansökan är brådskande)
- För tung transport 750 kr (1 500 kr när ansökan är brådskande)
- För bred/tung transport 750 kr (1 500 kr när ansökan är brådskande)
- För mobilkran 750 kr (1 500 kr när ansökan är brådskande)

Publicerad av: Eva Spolander

Senast ändrad: 2020-03-02