På kiruna.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från kiruna.se används. 

Läs mer om kakor och hur de används på kiruna.se

Här kan du välja vilket språk du vill läsa vår hemsida på. Vi använder Google Translate vid översättning av innehållet på webbplatsen.

Kiruna kommun

Trafikstrategi

2012-03-12 beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott att ge kommunkontoret i uppdrag att ta fram en trafikstrategi (se Trafikstrategi del 1 under Relaterat innehåll).

Kiruna kommuns arbete med stadsomvandlingen innebär att ett nytt centrum ska planeras och byggas. Det ger möjligheter till nytänkande och tidsenliga lösningar för samhällsbyggandet.

Samhällsbyggandet står inför utmaningar och förändringar. Höga oljepriser och CO2-neutrala lösningar gör att de transport- och trafiklösningar vi har idag sannolikt inte kan fungera på sikt.

Ett fungerande samhälle måste ge möjligheter för de förändringar som sannolikt kommer att ske. Man måste ha en beredskap att hantera kraven på transporter samtidigt som kraven på tillgänglighet, god livsmiljö, positiv regional utveckling och långsiktighet i samhället ska tillgodoses.

För att tillgodose detta behöver man använda den senaste tekniken för att göra det lätt att resa till, inom och från Kiruna. Kiruna bör sträva efter att ligga i framkant inom trafik och transporter med lösningar som är miljö- och energismarta. Tryggheten är självklar.

Planeringen för ett hållbart samhälle inbegriper en mängd olika intressen där trafiken är en del. Många olika intressen måste vägas samman till att bilda en helhet. Trafiken är en del av denna helhet och en trafikstrategi är ett dokument som avser att foga in trafiken i sitt sammanhang.

Publicerad av: Eva Spolander

Senast ändrad: 2019-02-27