På kiruna.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från kiruna.se används. 

Läs mer om kakor och hur de används på kiruna.se

Här kan du välja vilket språk du vill läsa vår hemsida på. Vi använder Google Translate vid översättning av innehållet på webbplatsen.

Kiruna kommun

Vattenkastare

Kiruna kommun tillhandahåller ett antal så kallade vattenkastare vid vilka allmänheten kan hämta vatten. Vattenkastarna utgörs av enkla grundvattenbrunnar inklusive pumpanläggningar anslutna till någon typ av tappkran. Hämtning av vatten sker i dunk, anslutning via slang är normalt inte tillåtet. Vid vattenkastaren i Parakka är dock fastigheter anslutna via slang. Vattnet från dessa vattenkastare är inte dricksvatten.

Vattenkastare som inte har dricksvatten:
- Kurravaara
- Paksuniemi
- Lannavaara på andra sidan älven
- Piilijärvi
- Nedre Parakka

Då en kommun tillhandahåller ett dricksvatten omfattas anläggningen av Livsmedelsverkets föreskrifter (SLVFS 2011:3) med ett flertal krav på beredning, kontroll och dokumentation. Vid dessa vattenutkastare sker inget av detta, varför information lämnats ut med att dessa vattenutkastares vatten inte är dricksvatten. Små vattenverk (produktion<10 m3/dygn eller som försörjer <50 personer) omfattas inte av Livsmedelsverkets föreskrifter (SLVFS 2011:3) såvida vattnet inte tillhandahålls i kommersiell eller offentlig (kommunal) verksamhet. En enskild fastighetsägare eller en mindre förening kan därmed driva anläggningen för eget bruk utan alla de krav som är gällande för Kiruna kommun.

För att göra dessa vattenutkastares vatten till dricksvattenuttag i kommunal ägo krävs omfattande investeringar, men framförallt en omfattande drift och underhåll. Kommunstyrelsen beslutade därför att i första hand utreda ett privat övertagande av samtliga kommunala vattenutkastare utan dricksvatten. Detta förutsätter dock ägande av marken alternativt att någon typ av nyttjanderättsavtal och/eller servitutsavtal ingås mellan fastighetsägare och förening/privatperson. Huruvida detta kan vara en möjlighet måste utredas vidare för varje enskild vattenkastare.

Dricksvatten som uppfyller kvalitetskraven kan fortsatt hämtas på de 15 orter där tappkranar finns vid befintliga vattenverk. Vid flera av de kommunala vattenverken finns vatten att hämta i kran utanför vattenverken.

Tappkranar vid befintliga vattenverk med dricksvatten:

Västra kommundelen
- Jukkasjärvi
- Rensjön
- Abisko
- Björkliden
- Katterjåkk (hämtning vid avloppsreningsverket)

Östra kommundelen
- Idivuoma
- Kuttainen
- Lainio
- Lannavaara
- Masugnsbyn (hämtning vid avloppsreningsverket)
- Nedre Soppero
- Nedre Parakka
- Svappavaara
- Vittangi
- Övre Soppero

Publicerad av: Ulrika Hannu

Senast ändrad: 2019-01-23