På kiruna.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från kiruna.se används. 

Läs mer om kakor och hur de används på kiruna.se

Här kan du välja vilket språk du vill läsa vår hemsida på. Vi använder Google Translate vid översättning av innehållet på webbplatsen.

Kiruna kommun

Fotograf: Kjell Törmä

Gång- och cykeltrafikanter

Att cykla och gå är roligt, enkel men även ett hälsosamt och miljövänligt sätt att ta sig dit man vill. Dessa transportsätt skall ses som ett bra alternativ till bilen när man färdas till arbetet, skolan eller annan aktivitet.

Gång- och cykeltrafikanter räknas som oskyddade trafikanter och det finns situationer då man måste passera en väg eller på annat sätt dela vägområde med andra fordonstrafikanter.

Både som cyklist och gående har man precis som alla andra trafikanter regler att förhålla sig till. Cykeln räknas som ett fordon och omfattas av trafikförordningens regler. Det finns även särskilda regler som berör cyklister vid framförande av fordonet.

Den gående är vägtrafikant och skall därför också följa trafikförordningens regler som gäller för all vägtrafik. Det finns också speciella regler för gångtrafikanten om hur han eller hon t.ex. skall beträda körbana eller cykelbana.

Publicerad av: Lisbeth Pekkari, Marianne Nordmark

Senast ändrad: 2020-03-02