Fortsatt stabilt covid-läge efter helgen

Nivån på fall av konstaterad covid-19 ligger fortfarande på strax under 20. Antalet misstänkta fall upplevs bli färre även om det är en kort period och få fall att beakta.

Det är fortfarande tre äldreboenden som är påverkade. Inom hemtjänsten är det fortfarande väldigt få fall inrapporterade. Regionen meddelar att mycket pekar på att den topp av insjuknade som beräknades inträffa i mitten på maj redan har passerat. Detta stämmer bra med den stabilitet som vi för närvarande upplever.

Sjukdomsförekomsten hos personalen är förhöjd och personalbemanningen är bitvis ansträngd. Samtidigt kan vi konstatera att den personal som tidigt blev sjuk nu börjar återvända till arbete.

Utvecklingen av skyddsutrustning fortsätter att utvecklas positivt, både lokalt i Kiruna och regionalt i Norrbotten.

Folkhälsomyndighetens anvisningar måste fortsättningsvis tas på största allvar. Den som upplever förkylningssymptom ska stanna hemma, social distansering gäller och besök hos personer i riskgrupper ska undvikas. Det är viktigt att vi alla gör vad vi kan för att förhindra ytterligare spridning.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Martina Aho Koivisto