Fortsatt minskning av misstänkta fall av covid-19

Antalet misstänkta fall minskar vilket innebär att vi inom kort kommer att märka av en minskning av faktiska fall. En god nyhet är att en avdelning nu helt kunnat friskförklaras.

För närvarande kvarstår i stort balansen mellan tillfrisknandet och insjuknandet. En svag spridning mellan två enheter på ett äldreboende har konstaterats medan två av de drabbade äldreboendena visar ett förbättrat läge. En avdelning som tidigare varit påverkad är nu helt friskförklarad. Antalet konstaterade fall vid förvaltningen ligger fortfarande stabilt på strax under 20 fall.

Hemtjänsten uppvisar för närvarande en svag ökning av konstaterade fall utifrån en låg nivå. Här lämnas dock reservation för risk för mörkertal. Personalsituationen är fortsatt påverkad även om vissa av personalen nu börjar återvända efter sjukdom.

Samverkan med Region Norrbotten fungerar mycket bra och vi får bra stöd i samband med våra frågeställningar. Socialförvaltningen upplever sig också prioriterad i samband med tester, både i fråga om sjukdom och antikroppar som startar inom kort.

Situationen med skyddsutrustning är för närvarande god vid socialförvaltningen. Region Norrbotten rapporterar att det ordinarie flödet av skyddsutrustning fungerar allt bättre. Länsstyrelsen har utöver detta upprättat fördelningsmodeller avseende skyddsutrustning för att vid behov klara toppar av hög belastning om det skulle inträffa.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Martina Aho Koivisto