Ramar för skolavslutning i Kiruna kommuns grundskolor 2020

Med anledning av det rådande läget, med risk för smittspridning av Coronavirus, kommer skolavslutningen 2020 behöva utformas på andra sätt än vi är vana vid.

Kultur- och utbildningsförvaltningen har i samråd med rektorerna beslutat om följande:

Ramar för skolavslutning 2020

  • Avslutning sker på respektive skolenhet
  • Avslutning sker klassvis (max 50 personer samlade)
  • Avslutning sker utan vårdnadshavares eller andra anhörigas deltagande
  • Social distansering inne och ute ska beaktas
  • Ingen grundenten för årskurs 9

Respektive rektor informerar berörda om dessa ramar och utformar skolavslutningen därefter.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Martina Aho Koivisto