Fortsatt stabilt läge på äldreboendena

Läget är fortsatt stabilt och endast två nya misstänkta fall av covid-19 inom särskilda äldreboenden har konstaterats.

Inom de öppna verksamheterna, där vi ger stöd i brukarens eget hem, exempelvis hemtjänst, har vi nu iakttagit en tydlig ökning både av konstaterade och misstänkta fall. Den plötsliga ökningen är förväntad och förklaras av ett tidigare mörkertal samt en eftersläpning i rapportsystemet. Att smittan nu ökar i de öppna verksamheterna beror förmodligen på den ökade mängden smittade i samhället. Region Norrbotten rapporterar att den generella samhällssmittan fortsätter att tillta i Kiruna.

Det är därför för tidigt säga att faran är över, även om utvecklingen är stabil på äldreboendena. Vi måste alla hjälpas åt att fortsätta tänka på handhygien och social distansering. Det är nu, när vi hör all positiv utveckling i rapporteringen, extra viktigt att tänka på att efterleva myndigheternas alla rekommendationer. Håll i och håll ut!

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Martina Aho Koivisto