Hög smittspridning i Norrbotten

Det råder en hög smittspridning av covid-19 i Norrbotten. Följ råd och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Region Norrbotten så noga som möjligt. Gör vad du kan för att hjälpa till att bromsa spridningen av covid-19. Ditt val gör skillnad!

Hög smittspridning i Norrbotten

Det råder en hög smittspridning av covid-19 i Norrbotten. Följ råd och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Region Norrbotten så noga som möjligt. Gör vad du kan för att hjälpa till att bromsa spridningen av covid-19. Ditt val gör skillnad!

Svag förbättring inom särskilt äldreboende och stabilt i hemtjänsten

Inom särskilda boenden fortsätter läget att försiktigt förbättras. Inom kort beräknas två av kommunens tre drabbade äldreboenden vara fria från smitta.

Vi har i dag (200512) ett nytt misstänkt fall och två brukare som tillfrisknat på särskilda äldreboenden. Det är därför särskilt viktigt att förhindra att smittan inte tar sig in på något av våra boenden igen. Det allra viktigaste är att personal stannar hemma vid minsta symtom. Basala hygienrutiner ska följas. Det är också viktigt att organisera personalgruppen så att det möjliggör att den sjuke hålls isolerad med en begränsad grupp medarbetare runt sig.

Inom hemtjänsten var fredagens ökning förmodligen ett resultat att mörkertal samt otydliga rapporteringsrutiner. Antal konstaterade inom hemtjänsten uppgår som förra veckan till drygt fem konstaterade samt sju misstänkta. Dagens siffror indikerar att läget för närvarande är stabilt i hemtjänsten.

Läget avseende skyddsutrustning är alltmer stabil och långsiktigt. Personalläget är fortsatt ansträngt i vissa delar av vår verksamhet.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Martina Aho