Fortsatt stabilt läge

Inga större förändringar i dagens information. Läget är fortfarande stabilt och vi ser inga större förändringar i antalet konstaterade och misstänkta fall. Tillgången på skyddsutrustning är fortsatt god.

Särskilt boende

Konstaterade: 6

Misstänkta: 2

Hemtjänst/hemsjukvård:

Konstaterade: 1

Misstänkta: 0

Funktionshindrade:

Konstaterade: 2

Misstänkta: 0

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Martina Aho Koivisto