Barn och ungdomar som har testats negativt för covid-19

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att barn i förskoleklass, åk 1-9 eller i gymnasieåldern testas om de har symtom som kan tyda på covid-19.

På så vis kan barnen snabbare återgå till skolan om de har ett negativt provsvar och deras allmäntillstånd i övrigt tillåter det.

I de fall inget prov har tagits är rekommendationen fortsatt att barn och unga stannar hemma så länge symtom finns samt ytterligare två dygn utan symtom. Om barnet har kvarvarande lindriga symtom, exempelvis torrhosta och lätt snuva, när det har gått sju dagar efter insjuknandet kan återgång till skola eller annan verkamhet ske även om inget prov tagits.

Länk till Folkhälsomyndighetens information Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Ulrika Isaksson