Fortsatt lugnt inom verksamheterna

Ingen av förvaltningens brukare har drabbats av Covid-19.

Fortsatt inslag av både säsongsinfluensa både bland brukare och anställda. Följ Folkhälsomyndighetens information som kommer fortlöpande.

Tills vidare gäller de tidigare så kända rekommendationerna:

-Tvätta händer med tvål och vatten, alternativt handsprit.
-Håll avstånd.
-Stanna hemma vid minsta symtom på förkylning.

Särskilt boende
Konstaterade: 0
Misstänkta: 0

Social omsorg (LSS)
Konstaterade: 0
Misstänkta: 0

Hemtjänst/hemsjukvård
Konstaterade: 0
Misstänkta: 4

Östra kommundelen
Konstaterade: 0
Misstänkta: 0

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Marianne Nordmark