Webbplatsen ska förenkla din vardag

På Kiruna kommuns nya webbplats vill vi tillhandahålla information, service och tjänster som förenklar vardagen för dig som kommuninvånare samt ge dig möjlighet att påverka.

Vi vill också stärka bilden av Kiruna kommun som en attraktiv plats att leva och vistas i, flytta till och verka på. Webbplatsen har en hög tillgänglighet. Förutom huvudsidan kiruna.se finns också fyra så kallade underwebbar: Gironet, Stadsomvandlingen, Kiruna Sustainability Center och helt nya Konst och Kulturhistoria. Vi hoppas att du som kommuninvånare får en bra och givande surfupplevelse på nya kiruna.se.

Gironet

Gironet arbetar med att bygga ut ett snabbt, stabilt och kraftfullt fibernät för kommunens invånare och företagare. På webbplatsen hittar du även information om pågående driftstörningar och planerade underhåll. Gironets webbplats når du både via gironet.se och kiruna.se/gironet.

Stadsomvandlingen

På stadsomvandlingens webbplats publiceras de senaste nyheterna om stadsomvandlingen och även dokumentation kring denna.

Konst och Kulturhistoria

Det här är en helt ny webbplats där Kirunas intressanta historia och bredd av kulturmiljöer, konstverk och byggnader presenteras. Här finns också information om Kiruna kommuns bildsamling, konstsamling och en föremålssamling.

Kiruna Sustainability Center

På webbplatsen kan du läsa om kommunens projekt som arbetar med innovation och utveckling för ett hållbart och smart nytt Kiruna. Inom Kiruna Sustainability Center samarbetar kommun, näringsliv, forskningsaktörer och samhällsinvånare tillsammans för att utveckla och testa idéer, metoder och lösningar inom hållbarhet.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Ulrika Isaksson