Information om covid-19: Skärpta råd i Norrbotten

Covid-19-läget är allvarligt. Från och med den 24 november gäller i Norrbottens län en gräns på max 8 personer även vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som har sittande deltagare.

Information om covid-19: Skärpta råd i Norrbotten

Covid-19-läget är allvarligt. Från och med den 24 november gäller i Norrbottens län en gräns på max 8 personer även vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som har sittande deltagare.

Lämna synpunkter på nya försöksområden för skoter på väg, 2020-2022

Karta försöksområden 2020-2022

Lämna synpunkter på nya försöksområden för skoter på väg, 2020-2022

Miljö- och byggnämnden har under en försöksperiod, 2016-2020, tillåtit skotertrafik på väg inom 8 olika områden i Kiruna C. Försöket med skotertrafik på väg bedöms ha fallit väl ut och nämnden har beslutat att permanenta försöksområdena.

Vid samma tillfälle som de tidigare försöksområdena beslutades att permanentas så beslutade nämnden att utöka försöket med 8 nya områden, som ligger i anslutning till de permanenta områdena. Försöket ska pågå i 2 år, under perioden 2020-2022, med möjlighet att avbryta försöket efter 1 år. Innan de nya försöksområdena träder i kraft ska ett samråd hållas för att inhämta synpunkter från berörda i området och övriga remissinstanser.

Möjlighet att tycka till och lämna synpunkter på förslaget om de nya försöksområdena görs via en enkätundersökning, i likhet med vad som gjordes då de nu permanenta områdena prövades. Sista dag att inkomma med synpunkter via enkäten är den 2020-11-30.

Undersökningen inklusive trafikregler och kartor hittar du här:

https://response.questback.com/kirunakommun/skoterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Kristoffer Johansson