Hög smittspridning i Norrbotten

Det råder en hög smittspridning av covid-19 i Norrbotten. Följ råd och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Region Norrbotten så noga som möjligt. Gör vad du kan för att hjälpa till att bromsa spridningen av covid-19. Ditt val gör skillnad!

Hög smittspridning i Norrbotten

Det råder en hög smittspridning av covid-19 i Norrbotten. Följ råd och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Region Norrbotten så noga som möjligt. Gör vad du kan för att hjälpa till att bromsa spridningen av covid-19. Ditt val gör skillnad!

Beviljat snöskoterförbudsområde i Katterjåkk

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att bevilja SMHI:s ansökan om tillfälligt snöskoterförbudsområde i Katterjåkk för hela snösäsongen med stöd av § 3 terrängkörningslag jämte § 15 terrängkörningsförordning från 2020-11-25 till och med 2021-06-01.

Snöskoterförbudet gäller inte för personer som avses i 1 § första stycket 1-3 terrängkörningsförordningen och personer som utför uppgifter enligt 1 § andra stycket 3-4 terrängkörningsförordningen eller SMHI:s egen personal vid körning i anslutning till utförande av sitt arbete på mätstationen.

Här hittar du karta och beslut.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Anja Leinonen