Nya rekommendationer - Symtomfria barn bör stanna hemma om någon i familjen har covid-19

Luossavaaraskolan

Folkhälsomyndigheten har i dag tisdag 1 december kommit ut med nya rekommendationer som även omfattar barn i förskola och grundskola som bor i hushåll där någon i hushållet är sjuk i covid-19.

Rekommendationer från Folkhälsomyndigheten:

När en person i ditt hushåll är sjuk och har fått ett provsvar som visar att hen har covid-19 ska alla i hushållet, både sjuka och friska, förutom barn som inte har börjat förskolan bli kontaktade av vården och få förhållningsregler. Du som har fått förhållningsregler ska följa dem, stanna hemma, undvika kontakter med andra och i övrigt agera som att du har testats positivt för covid-19. Var uppmärksam på symtom på covid-19, om de uppstår ska du gå in på webbplatsen 1177.se för att se vad som gäller för provtagning för covid-19 i den region du bor.
Förhållningsreglerna gäller från datumet då hushållsmedlemmen testats positivt och sju dagar framåt. På den femte dagen efter att hushållsmedlemmen testats positivt rekommenderar Folkhälsomyndigheten att symtomfria från och med gymnasieåldern i hushållet testas för covid-19, men det är alltid regionen som styr vilka som testas utifrån de regionala förutsättningarna. Efter att förhållningsreglerna har upphört bör alla i hushållet vara uppmärksamma på symtom samt minimera sina kontakter med andra i ytterligare sju dagar.

Länk till Folkhälsomyndighetens information - Om du eller någon i familjen blivit sjuk Länk till annan webbplats.

Folkhälsomyndigheten skriver bland annat följande i ett pressmeddelande om de nya rekommendationerna som gäller även barn i förskola och grundskola:

Även yngre barn och elever som bor tillsammans med någon som har covid-19 rekommenderas att stanna hemma, precis som äldre elever rekommenderas att göra. Folkhälsomyndigheten förändrar nu rekommendationerna så att personal inom skola och förskola ska kunna fokusera på det pedagogiska arbetet. Folkhälsomyndigheten bedömer inte att denna åtgärd kommer att ha någon avgörande effekt på smittspridningen i skola eller samhället i övrigt.

Förändringen syftar till att skapa lugn och arbetsro, och till att möjliggöra att fokus läggs på det pedagogiska arbetet i skolan. Vi hoppas att rekommendationen kan stilla den oro som vi vet att många lärare och annan personal har känt kring att ta emot barn med covid-19 hos någon i hemmet, säger Britta Björkholm, avdelningschef på Folkhälsomyndigheten.

Länk till Folkhälsomyndighetens pressmeddelande Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Caroline Andersson