Skolstrukturen höjer kvalitén i skolan

Det är vi rektorer som har initierat omstruktureringen. Vi anser att den föreslagna skolstrukturen med bättre kompetensförsörjning höjer kvalitén på undervisningen och därmed bidrar till en likvärdig skola för alla elever i Kiruna.

Den främjar skolutveckling och kollegialt lärande där pedagoger och specialkompetens har möjlighet att nyttjas ännu bättre i en flerparallellig skolorganisation.

Skolstrukturen möjliggör att vi kan bilda arbetslag utifrån de nutida lärarutbildningarna, det vill säga med inriktning låg-, mellan- och högstadium.

En del justeringar har kommit till stånd efter den ursprungliga planen som presenterades hösten 2019 med bland annat elevflöden där den nuvarande trafiksituationen är orsak till detta. Vi litar på att det pågående arbetet med trafiksituationen ger önskat resultat.

Vi ser fram emot en ny hållbar skolstruktur där alla elever ges ännu högre kvalité på undervisningen.

Vi rektorer står enade bakom skolstrukturen

Anna Holmström

Anne Henriksson

Annika I. Andersson

Carin Fjellborg

Christina Karinen-Sturk

Ilkka Tapojärvi

Marion Patron

Nils Vasara-Hammare

Riitta Kotavuopio-Olsson

Siv-Britt Mangi

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Ulrika Isaksson