Fortsatt ökad smittspridning i Kiruna

Senaste veckan har samhällsspridningen fortsatt att öka i Kiruna. Även i Vittangi med byar är spridningen utbredd. Om den negativa utvecklingen fortsätter kommer vår ambition att lätta på besöksbegränsningarna utebli inom kommunens äldreboenden över jul.

Antal smittade per vecka. Källa: Region Norrbotten

Fortsatt låg påverkan på socialförvaltningens verksamheter även om sjukdomen närmar sig allt mer. Förvaltningen har idag två konstaterade fall inom hemtjänsten. Förvaltningen har utökat kraven på visir till att gälla alla sociala kontakter där social distansering inte går att upprätthålla, det vill säga även mellan medarbetare.

Håll i, håll ut med dessa välkända råd:
-Tvätta händer med tvål och vatten, alternativt handsprit.
-Håll alltid socialt avstånd.
-Ej nödvändiga resor ställs in.
-Stanna hemma vid minsta symtom på förkylning.

Påverkan på förvaltningen tom 2020-12-08 kl 08:00:

Särskilt boende
Konstaterade: 0
Misstänkta: 3

Social omsorg (LSS)
Konstaterade: 0
Misstänkta: 0

Hemtjänst/hemsjukvård
Konstaterade: 1
Misstänkta: 0

Östra kommundelen
Konstaterade: 1
Misstänkta: 0

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Marianne Nordmark