Läsårsplan för 2021/2022 för Kiruna kommuns grundskolor är beslutad

Skollov

Efter inkomna synpunkter och förslag från elever, vårdnadshavare och personal har nu en slutgiltig läsårsplan för läsåret 2021/2022 beslutats.

Beslutad läsårsplan 2021/2022 , 125.9 kB.

Vi vill göra er uppmärksamma på att vi utifrån inkomna förslag gjort några förändringar jämfört med hur det sett ut de senaste åren.

  • Eleverna börjar läsåret onsdagen den 25 augusti 2021 och sluta tisdagen den 14 juni 2022. Detta för att möjliggöra en "mjukstart" på läsåret samt att börja läsåret så sent som möjligt.
  • Det är utlagt 179 skoldagar för eleverna i läsårsplanen – 1 dag mer än vanligt/nödvändigt. Detta för att skapa flexibilitet för skolenheterna att vid behov kunna friställa eleverna/ge eleverna ledigt 1 dag under läsåret till exempel i fall något oförutsett händer eller för planerad kompetensutveckling/ annat gemensamt arbete för skolenheten.

Det framgår också i kommentarer till planerna att det är rektor som beslutar om eleverna ska ges ledigt 1 dag planerat och att detta i sådana fall ska meddelas berörda vårdnadshavare och elever minst 3 månader i förväg - samma tidsperiod som gäller när förskolor och fritidshem stänger för utvecklings-/planeringsdagar - för att vårdnadshavare vid behov ska ha möjlighet att planera för barnomsorg.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Caroline Andersson