Fortsatt hög spridning i Kiruna

Den höga samhällsspridningen fortsätter. Läget i östra Kiruna bör anses som extra allvarligt.

Personalläget vid socialförvaltningen är utifrån omständigheterna bra. Viss inslag av sjukdom förekommer inom samtliga avdelningar.

Hemtjänstens Covid-team har tillsammans med hälso- och sjukvårdsverksamhet löst senaste tidens misstänkta och konstatera ärenden på ett bra sätt. Förvaltningen har förstärkt användande av skyddsutrustning. Tillgången på skyddsutrustning är fortfarande god.

Planering av vaccination har startat tillsammans med Region Norrbotten och kommunens företagshälsovård.

Det råder som tidigare meddelats restriktioner för besök på kommunens äldreboenden. Med hänvisning till de nationella råden önskar förvaltningen att dessa restriktioner respekteras fullt ut. Tillsammans kan vi rädda liv. Läs mer här om ditt ansvar (länk till Krisinformation) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läget vid förvaltningen:

Särskilt boende
Konstaterade: 0 st
Misstänkta: 0 st

Social omsorg (LSS)
Konstaterade: 0 st
Misstänkta: 0 st (1 med förkylningssymtom med negativt covid-test)

Hemtjänst
Konstaterade: 4 st (Östra)
Misstänkta: 1 st (Kiruna C)


Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Marianne Nordmark