Allmän smittspridning i Kiruna kommun

Det råder en allmän smittspridning av covid-19 i Kiruna kommun. Följ råd och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Region Norrbotten så noga som möjligt. Gör vad du kan för att hjälpa till att bromsa den ökande spridningen av covid-19. Ditt val gör skillnad!

"rootPage" is not defined.
Allmän smittspridning i Kiruna kommun

Det råder en allmän smittspridning av covid-19 i Kiruna kommun. Följ råd och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Region Norrbotten så noga som möjligt. Gör vad du kan för att hjälpa till att bromsa den ökande spridningen av covid-19. Ditt val gör skillnad!

Vaccinering mot covid-19 har inletts

Vaccinationerna mot covid-19 har igår startat på kommunens äldreboenden. Vi räknar med att inom kort ha vaccinerat samtliga äldreboenden.

För närvarande har vi två drabbade äldreboenden med covid-19. Det första boendet som drabbades i december hoppas vi inom kort kan friskförklaras. På det andra boendet uppstår fortfarande misstänkta fall. Svar på proverna väntas under veckan.

Inom övriga verksamheter är läget stabilt. Personalsituationen är fortsatt ansträngd i centrala Kiruna.

Smittan är i Kiruna förhållandevis hög varför vi fortsätter kampen.
Ta ansvar, håll avstånd och ta rekommendationerna på allvar!

Läget vid socialförvaltningens verksamheter 2021-01-07:

Äldreboende:

Konstaterade: 6 st

Misstänkta: 5 st

Funktionshinderområdet:

Konstaterade: 0 st

Misstänkta: 0 st

Hemtjänsten Kiruna C:

Konstaterade: 0 st

Misstänkta: 0 st

Hemtjänsten Östra:

Konstaterade: 0 st

Misstänkta: 0 st

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Marianne Nordmark