Vaccination mot covid-19 tar fart, förlängda besöksrestriktioner

Förvaltningen har tilldelats 100 doser under vecka 1. Utifrån detta har hälso- och sjukvårdsenheten fått ut 115 doser.

Dessa har använts till 92 brukare samt 23 personal. Vaccinationer fortsätter under veckan och vi förväntar oss att samtliga brukare på äldreboende vaccinerats innan fredag. För att uppnå full motståndskraft ska vaccindos två därefter ges inom 21 dagar.

Utifrån ovanstående plan för vaccinationer av äldreboendena är besöksrestriktionerna på äldreboendena förlängd till den 5 februari.

Två äldreboenden är fortsatt påverkad av smitta.

Bemanningsläget inom centrala Kiruna har varit besvärande under vecka 1.

Smittan i Kiruna ökar varför vi fortsätter kampen.
Ta ansvar, håll avstånd och ta rekommendationerna på allvar!

Läget vid socialförvaltningens verksamheter 2021-01-11:

Särskilt boende

Konstaterade: 6 st
Misstänkta: 4 st

Funktionshinderområdet

Konstaterade: 0 st
Misstänkta: 0 st

Hemtjänsten Kiruna C

Konstaterade: 0 st
Misstänkta: 0 st

Hemtjänsten Östra

Konstaterade: 0 st
Misstänkta: 0 st

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Marianne Nordmark