Så arbetar Kiruna kommun med vaccineringen mot covid-19

Kiruna kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och prioritering av vaccination mot covid-19. Kommunens arbete med vaccineringen av brukare i särskilt boende och hemtjänsten har gått mycket bra. Inom kort ges den 500:e dosen till socialnämndens brukare och i tillämpliga fall till hemsjukvårdsbrukarnas hushållsnära kontakter.

Kommunens hälso- och sjukvårdsverksamhet har i uppdrag att vaccinera brukare på särskilt boende och i hemsjukvården. Hälso- och sjukvårdspersonal samt baspersonal, det vill säga undersköterskor och vårdbiträden, och chefer inom vård och omsorg har fått vaccin som blivit över efter att brukarna fått sina doser.

- De överblivna vaccinationsdoserna ska inte förfaras. Därför har i första hand hälso- och sjukvårdspersonal och baspersonal tagit del av dessa. Även enhetschefer har fått överblivna doser, eftersom de träffar personal och brukare regelbundet. För mig är det självklart att så många som möjligt bland våra medarbetare ska vaccineras i stället för att slänga det som blir över. Att fyra avdelningschefer har vaccinerats är en felprioritering från vår sida. De är ju normalt inte ute i vården, men det gjordes under ambitionen att alla doser ska användas, säger socialchefen Håkan Dahlqvist.

Kommunen har med hjälp av företagshälsovården tagit på sig att vaccinera även socialförvaltningens personal för att underlätta för Region Norrbotten. Att vaccinera personalen är egentligen Regionens uppgift. Till detta arbete har ytterligare doser tilldelats och 151 personer i baspersonalen har vaccinerats med de doserna. Även de tre vaccinatörerna vid företagshälsovården har fått vaccin, eftersom det är viktigt att de håller sig friska när de rör sig bland många människor.

Tillsammans med den vaccination som kommunens hälso- och sjukvårdsenhet genomför har totalt 204 personer i baspersonalen redan kunnat vaccineras, säger Håkan Dahlqvist.

Socialförvaltningen har omkring 800 tillsvidareanställda av vilka 650 personer tillhör baspersonalen. Användningen av överskottsdoserna har medfört att Kiruna kommun ligger cirka en månad före Regionens tidplan för vaccinering av vård- och omsorgspersonal.

- Pandemin är långt ifrån över. Läget är fortfarande allvarligt och oron är stor, både bland allmänheten och på arbetsplatser. Det ska vi ha respekt för. Vaccinationerna är vägen ut ur eländet. Det är viktigt för oss att säkerställa att brukarna och våra medarbetare vid socialförvaltningen håller sig friska. Från Kiruna kommuns sida är vi öppna och transparenta med hur arbetet organiseras och genomförs, säger kommundirektören Lennart Andersson.

Fördelning av överskottsdoser inom socialförvaltningen

  • Hälso- och sjukvårdspersonal 60
  • Baspersonal 53
  • Enhetschefer 19
  • Avdelningschefer 4
  • Baspersonal* 151

Planerad vaccination*

Grundlösa rykten om IT-avdelningen

Just nu sprids många rykten kring vaccineringen. Hjälp till genom att vara källkritisk och undvika ryktesspridning.

Inga överskottsdoser har gått till personalgrupper utanför socialförvaltningen. Ryktena om att kommunen låtit vaccinera personal på IT-avdelningen är helt grundlösa.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Ulrika Isaksson