Fjärr- och hemmastudier förlängs veckan ut

Krisledningsnämnden har i dag beslutat att förlänga fjärr/distansundervisning för årskurs 7-9 samt möjligheten till hemmastudier för årksurs F-6 till och med fredag den 4 juni. Nytt beslut tas den 4 juni 2021.

Den 26 maj 2021 tog krisledningsnämnden ett första beslut att fjärr-/distansundervisning ska tillämpas för årskurserna 7-9 samt att ge möjlighet till hemmastudier för årksurs F-6 vid samtliga grundskoleenheter i Kiruna kommun. Den 28 maj förlängdes beslutet för att återingen förlängas i dag den 2 juni.

Krisledningsnämnden beslutade vidare:

  • att skolan ska hållas öppen och bemannad för elever där särskilda behov föreligger.
  • att möjlighet till hemmastudier ska finnas för samtliga elever i F-6 i Kiruna kommuns skolor till och med 2021-06-02 för dem som på grund av smittorisk väljer att hålla sina barn hemma och själva klarar tillsynen av dem.
  • att rekommendera ledningen för Lapplands gymnasium att i möjligaste mån tillämpa distansundervisning vid gymnasiet i Kiruna under motsvarande tidsperiod.
  • att vårdnadshavare uppmanas meddela skolan om de avser att nyttja möjligheten att hålla sina barn hemma. De uppmanas också bidra genom att i möjligaste mån minimera barnens kontakter med personer utanför det egna hushållet.
Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Ulrika Isaksson