Restriktioner vid kommunala anläggningar förlängs

Krisledningsnämnden har beslutat att förlänga redan vidtagna åtgärder till och med den 7 juni 2021.

Krisledningsnämndens beslut:

  • att förlänga vidtagna åtgärder till och med 2021-06-07.
  • att individuell verksamhet på kommunala utomhusanläggningar är tillåtet såvida dessa ej är låsta.

Tidigare beslut hittar du här!

Återgång till ordinarie undervisningsformer i skolan den 7 juni.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Ulrika Isaksson