Ökning av covid-fall i Kiruna kommun

Antalet konstaterade covid-19-fall per dag i Norrbotten har legat på låga nivåer under juli och augusti, topp i samband med provtagning av kluster. Under de senaste två veckorna 30-31 har 14 fall konstaterats i Kiruna kommun.

I Norrbotten kan en minskning jämfört med vecka 30 ses, som dock har påverkats av ett klusterutbrott. På sikt ses en viss ökning av antalet fall, enligt Region Norrbotten. Från och med vecka 28 har Delta-varianten tagit över.

Belastningen på slutenvården fortsatt låg. Tre personer med covid-19 vårdas på sjukhus i länet, en person vårdas på C-IVA.

I Kiruna var incidensen per 1000 invånare 0,57. 14 nya fall har konstaterats under vecka 30-31.

Under vecka 31 testades 1756 personer i Norrbotten för pågående covid-19-infektion via PCR. 60 av dessa (3,4 procent) testades positivt för covid-19. Till och med vecka 30 har 169775 personer fått en dos vaccin mot covid-19 och 104251 personer har fått två doser. Källa: Folkhälsomyndigheten

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Ulrika Isaksson