Kiruna kommun och LKAB tecknar nytt avtal

Linus Niva avdelningschef LKAB samhällsomvandling, Stefan Hämäläinen direktör LKAB samhälsomvandling, Mats Taaveniku kommunalråd och Åsa Persson stadsbyggnadschef Kiruna kommun.

Kiruna kommun och LKAB har nyligen undertecknat ett nytt avtal för att kompensera kommunen för de personella merkostnader som har uppstått på grund av den pågående stadsomvandlingen.

Under årens lopp har LKAB årligen kompenserat Kiruna kommun för extrakostnader som uppstått med anledning av stadsomvandlingen. Dessa kostnader inkluderar bland annat utökad personalbehov för planläggning och tillståndsgivning. Det nya avtalet innebär att LKAB fortsätter att kompensera kommunen för dessa merkostnader.

– Detta är en av ett antal pusselbitar på vägen framåt. Nu inväntar vi LKABs styrelses beslut om ytterligare ersättning som har att göra med oförutsedda kostnader för stadsomvandlingen, till exempel ny dragning av fjärrvärme- och vattenledningar runt om gamla stadskärnan. Vi har även inlett en konstruktiv dialog för nästa avtal som benämns Gruvstadspark 4 och 5 och vi avser att göra en överenskommelse också kring detta så snart det är möjligt, säger Mats Taaveniku, kommunalråd.

De undertecknade avtalen omfattar en total ersättning på 40 miljoner kronor för 2024. Avtalet är ett viktigt steg för att säkerställa en smidig övergång under den pågående stadsomvandlingen.

– Det är viktigt att vi gemensamt arbetar för att underlätta övergången för de människor som påverkas av förändringarna. Genom att ta ansvar för de personella merkostnaderna visar vi att vi är dedikerade till att stödja våra samhällen i denna omställning, säger samhällsomvandlingens direktör Stefan Hämäläinen.

Med dessa avtal har LKAB kompenserat Kiruna kommun med totalt cirka 412 miljoner kronor för personella merkostnader i stadsomvandlingen.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Moa Strålberg