Riktlinjer för fritids- och idrottsanläggningar ute på remiss

Idrottshall

Fritid- och serviceavdelningen i Kiruna kommun har reviderat styrdokumentet för kommunala fritids- och idrottsanläggningar. Nu välkomnas föreningar och intressenter att lämna sina synpunkter.

Fritid- och serviceavdelningen har genom beslut i kommunstyrelsens fritidsutskott haft i uppdrag att revidera styrdokumentet ”Riktlinjer för kommunala fritids- och idrottsanläggningar avseende lokalanvändning, skyltning, sponsorreklam och arenanamn”.

Syftet med dokumentet är att klarlägga regler och rutiner kring våra fritids- och idrottsanläggningar i syfte att i möjligaste mån skapa rättvisa, acceptans och tydlighet mellan de föreningar som nyttjar våra anläggningar och för personalen som jobbar på dessa.

Ett förslag till detta dokument finns nu framtaget och vi lägger nu ut den för ett remissförfarande till föreningar och övriga som kan vara intresserade och vill inkomma med synpunkter.

Remisssvar

Remissvar skickas till diabas@kiruna.se
Sista svarsdag för remiss är den 7 maj

Kommunen planerar för en föreningsträff den 2 maj där representanter från fritidsutskottet och fritids- och serviceavdelningen kommer att finnas på plats för att svara på frågor kring riktlinjerna och ta emot synpunkter, se separat inbjudan som skickats ut.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Moa Strålberg