Varning för höga flöden

Översvämning i Kalixälven.

SMHI har utfärdat en gul varning för höga flöden i diken, bäckar och åar i Norrbotten. Varningen gäller från den 15 maj och tills vidare.

Vid kraftig snösmältning och skyfall kan det förekomma höga vattenflöden i kommunens vattendrag, vilket kan påverka dig som fastighetsägare. Nedan hittar du information, hjälp och stöd samt vart du ska vända dig om du drabbas av höga vattenflöden.

Hur kan det påverka mig?

  • Höga strömhastigheter i vattendragen.
  • Flöden som uppstår i genomsnitt vart 5:e till 25:e år.
  • Risk för översvämning längs med sjöar och vattendrag.

Vad kan jag göra för att förbereda mig?

  • Kolla vad din hemförsäkring säger om skador orsakade av översvämning.
  • Gör en utrymningsplan och fundera på vad du behöver ta med dig och vart du skulle ta vägen.
  • Kontrollera att stuprör, brunnar, diken och dräneringsrör är rensade och i bra skick.
  • Täta källarfönster och ventilationsöppningar.
  • Skaffa skyddsutrustning, exempelvis pumpar eller tillfälligt översvämningsskydd.

Fler tips på hur du kan förbereda dig finns på krisinformation.se Länk till annan webbplats.

Följ varningsläget på smhi.se Länk till annan webbplats.. Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Ulrika Isaksson