"rootPage" is not defined.

Inmätning av kommunala gränser på Lundvägen

Under sommaren kommer Sweco, på uppdrag av Kiruna kommun, genomföra en inmätning av de kommunala gränserna på Lundvägen.

Fastighetsgränser och gränsmärken har betydelse för markens användning och ofta för grannsämjan. Inmätningen görs för att se så att gränserna stämmer efter att Lantmäteriet har ändrad system. De som utför arbetet kan behöva gå in på tomterna om de inte hittar gränspunkterna.

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Moa Strålberg