Nu analyseras Kirunas kulturmiljöer

Kiruna kommun startar upp arbetet med Kulturmiljöanalys etapp två. Målet med projektet är att ta tillvara stadens kulturvärden i stadsomvandlingen.

Plats: Kiruna stadshus, kommunstyrelsens sessionsal

Datum & Tid: tisdag den 15 oktober 2013 klockan 12:30

Medverkande: Kiruna kommun: Anja Taube förvaltningschef, Clara Nyström kommunantikvarie, Lennart Lantto kultursekreterare, Hans Utstrand stadsarkitekt, Eva Ekelund, mark- och exploateringschef. Övriga: Kerstin Segerlund-Lundin länsantikvarie, Sara Hagström-Yamamoto Norrbotten museum chef avd. kulturmiljö, Joakim Norman projektledare LKAB. Konsultgrupp: Annie Arnqvist uppdragsansvarig arkitekt, Thomas Nylund arkitekt, Bertil Thelin bebyggelseantikvarie, Inger Olsson arkitekt och restaureringsarkitekt, Ann Mari Westerlind arkitekt, Lars-Erik Gunnar, landskapsarkitekt.

Det är ett stort gäng med bred kompetens som samlas för att föra arbetet med kulturmiljöerna i Kiruna framåt. Projektledare är kommunens kommunantikvarie sedan oktober, Clara Nyström. Totalt finns runt 20 personer med i projektet på ett eller annat sätt.

Kulturmiljöanalysen kommer att innehålla konkreta förslag på vilka byggnader och miljöer som är väsentliga för Kiruna i framtiden. Vad och hur mycket av de kulturhistoriska miljöerna behöver flyttas? Vilka strukturer är viktiga för att integrera flyttade byggnader och miljöerna i nya sammanhang? Men analysen ska också ge förslag på hur stadens karaktärsdrag bör hanteras för att vara en resurs i framtiden.

Välkommen att ta del av en presentation av projektet och träffa kommunantikvarien och några av projektmedlemmarna!

Upplysningar: Clara Nyström, telefon 073-7151740, Anja Taube, telefon 070-6019512 

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidansvarig • Ulrika Isaksson